Témy bakalárskych prác pre akademický rok 2023/2024

 Počet zadaní: 32
 Voľných: 12
 Termín prihlasovania: od 10.10.2023, 12:00 do 12.10.2023, 22:30

1 | Hodnotenie presnosti CBCT pomocou fantómu Catphan
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
Ing. Mgr. Nicole Bedriová, MBA KTEBI, FEIT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
obsadené -

2 | Využitie ekvivalentných materiálov k ľudským tkanivám v rádioterapii
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
Ing. Mgr. Nicole Bedriová, MBA KTEBI, FEIT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
voľné Prihlasovanie začne 10.10.2023, 12:00

3 | Tvorba 3D modelov pre účely personalizovanej medicíny
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
Ing. Daniela Gombárska, PhD. KTEBI, FEIT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
voľné Prihlasovanie začne 10.10.2023, 12:00

4 | Využitie technológií snímania povrchov pri tvorbe 3D modelov
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
Ing. Daniela Gombárska, PhD. KTEBI, FEIT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
obsadené -

5 | Vyhodnotenie expozície vysokofrekvenčného elektromagnetického poľa na orgán zraku-oko
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
Ing. Zuzana Pšenáková, PhD. KTEBI, FEIT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
obsadené -

6 | Databáza biologických signálov
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
Ing. Michal Gála, PhD. KTEBI, FEIT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
obsadené -

7 | Sledovanie opakovaného krátkodobého účinku bioaktívnych parametrov extrémne nízkofrekvenčného magnetického poľa na bunky kvasiniek
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
Ing. Roman Radil, PhD. KTEBI, FEIT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
obsadené -

8 | Overenie baktericídneho účinku pri dlhodobej expozícii elektromagnetickému poľu sieťovej frekvencie
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
Ing. Roman Radil, PhD. KTEBI, FEIT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
voľné Prihlasovanie začne 10.10.2023, 12:00

9 | Neinvazívne vyšetrovacie metódy srdcovo cievneho systému
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
doc. Ing. Milan Šebök, PhD. KTEBI, FEIT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
voľné Prihlasovanie začne 10.10.2023, 12:00

10 | Využitie infračervenej diagnostiky periférnych artériových ochorení dolných končatín
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
doc. Ing. Milan Šebök, PhD. KTEBI, FEIT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
voľné Prihlasovanie začne 10.10.2023, 12:00

11 | Mikroendoskopia z optických vlákien s vysokým rozlíšením pre in-situ bunkové zobrazovanie
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
Ing. Marek Bajtoš KTEBI, FEIT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
voľné Prihlasovanie začne 10.10.2023, 12:00

12 | Vyšetrovanie zmien nízkofrekvenčných oscilácii perfúzie tkaniva indukovaných externým podnetom
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
doc. Ing. Štefan Borik, PhD. KTEBI, FEIT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
obsadené -

13 | Detekcia alergénov v komplexných potravinách
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. KTEBI, FEIT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
obsadené -

14 | Elektromyografické potenciálové mapy pri statickej a dynamickej svalovej práci a variabilnom zaťažení svalu
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
Ing. Michal Labuda, PhD. KTEBI, FEIT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
obsadené -

15 | Multimodálne vyšetrovanie perfúzie tkaniva
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
Ing. Patrik Prôčka KTEBI, FEIT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
obsadené -

16 | Elektromyografia s využitím virtuálnej inštrumentácie
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
prof. Ing. Milan Smetana, PhD. KTEBI, FEIT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
obsadené -

17 | Využitie EOG ako nástroja na hodnotenie progresu v procese čítania u detí
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
prof. Ing. Milan Smetana, PhD. KTEBI, FEIT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
obsadené -

18 | Snímanie a analýza fyziologických funkcií pri znížení stavu bdelosti
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
Ing. Maroš Šmondrk, PhD. KTEBI, FEIT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
voľné Prihlasovanie začne 10.10.2023, 12:00

19 | Multimediálny systém o ochorení (medicin. problematike)
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
Ing. Jana Hudecová, PhD. CeIKT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
obsadené -

20 | Elektronický sprievodca ochorení
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
Ing. Katarína Korenčiaková CeIKT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
obsadené -

21 | Kvalita EEG signálu snímaného pomocou suchých elektród g.SAHARA
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
Dr. Roman Rosipal Ústav merania SAV, v.v.i.
Študent:  Dátum prihlásenia: 
voľné Prihlasovanie začne 10.10.2023, 12:00

22 | Analýza oscilačných rytmov v EEG signáli pomocou block-term dekompozície
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
Mgr. Zuzana Rošťáková, PhD. Ústav merania SAV, v.v.i.
Študent:  Dátum prihlásenia: 
voľné Prihlasovanie začne 10.10.2023, 12:00

23 | Spracovanie autokorelačných máp pacientov podstupujúcich resynchronizačnú terapiu
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
Ing. Jana Švehlíková, PhD. Ústav merania SAV, v.v.i.
Študent:  Dátum prihlásenia: 
voľné Prihlasovanie začne 10.10.2023, 12:00

24 | Analýza stavu informačných zdrojov v kardiologických strediskách z pohľadu personalizovanej medicíny
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
Ing. František Švantner Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.
Študent:  Dátum prihlásenia: 
voľné Prihlasovanie začne 10.10.2023, 12:00

25 | Priestorové mapovanie perfúzie kože na periférii
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
doc. Ing. Štefan Borik, PhD. KTEBI, FEIT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
obsadené -

26 | Návrh a vývoj interaktívneho modelu lineárneho urýchľovača
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
Ing. Mgr. Nicole Bedriová, MBA KTEBI, FEIT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
voľné Prihlasovanie začne 10.10.2023, 12:00

27 | Príprava polymérnych substrátov pre Povrchovo zosilnenú Ramanovu spektroskopiu
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
Mgr. Ivana Lettrichová, PhD. KF, FEIT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
obsadené -

28 | Meranie tepelných vlastností materiálov v biomedícine
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
Mgr. Marián Janek, PhD. KF, FEIT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
obsadené -

29 | Prototyp zariadenia pre meranie saturácie krvi kyslíkom
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
Ing. Dominik Krištofík KF, FEIT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
obsadené -

30 | Vplyv plastickej deformácie na vybrané fyzikálne vlastnosti ocele AISI 316 Ti
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
prof. Ing. Peter Palček, PhD. KMI, SjF, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
obsadené -

31 | Vyhodnotenie a porovnanie meraní teploty ľudského tela pomocou dostupných elektronických zariadení
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
Ing. Zuzana Pšenáková, PhD. KTEBI, FEIT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
obsadené -

32 | Systém pre registráciu pacientov v čakárni všeobecného lekára
Vedúci práce:  Konzultant/Pracovisko: 
Ing. Michal Gála, PhD. KTEBI, FEIT, UNIZA
Študent:  Dátum prihlásenia: 
obsadené -

© Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva, FEIT UNIZA, Všetky práva vyhradené